Giới thiệu

Hệ thống quản lý khai báo y tế và kiểm soát vào/ra qua QRCODE TP. Đà Nẵng:

Hệ thống đã đáp ứng hầu hết yêu cầu theo Quyết định số 2666/QĐ-BYT ngày 29/5/2021 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19;
Đồng thời có thêm chức năng nâng cao: Đa dạng hóa thiết bị đầu cuối quét QRCODE; khai báo và quản lý người cùng phương tiện vận chuyển; khai thác dữ liệu khai báo phục vụ phòng chống dịch theo hướng chủ động.

 
 

Chức năng khai báo cho người dân

Người dân có thể khai báo y tế trên nhiều kênh như: website, app mobile, Zalo, trên Tokhaiyte.vn của Bộ Y tế. Người dân được cấp 01 QRCODE để xuất trình, checkin tại các điểm kiểm soát.

Chức năng kiểm soát cho các điểm checkin

- Chủ các cơ quan, doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở, chủ địa điểm đăng nhập hệ thống tự đăng ký lấy tài khoản và checkin;
- Các điểm checkin có thể sử dụng máy điện thoại, máy tính bảng, máy BarCode; camera có kết nối máy tính Khi checkin, trên màn hình điện thoại, máy tính sẽ có thông báo, cảnh báo các trường hợp nguy cơ (có triệu chứng ho, sốt…; tiếp xúc người nghi nhiễm; đến/về từ vùng có dịch) và các thông tin liên quan như Phụ lục kèm theo để cán bộ kiểm soát thực hiện các nghiệp vụ xét nghiệm, cách ly… kịp thời;

Chức năng phân tích dữ liệu cho các cơ quan

- Các cơ quan chức năng của tỉnh có thể chủ động quản lý được dữ liệu dịch tễ do người dân khai báo, lịch sử check-in của người dân để phục vụ công tác sàng lọc, xét nghiệm, cách ly, truy vết khi cần. Cụ thể, Hệ thống cung cấp các tính năng phục vụ các cơ quan, đơn vị trong phòng, chống dịch như sau:
- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, Sở Y tế, Công an tỉnh, UBND thị xã, huyện, Ban Quản lý khu công nghiệp thường xuyên, hằng ngày vào Hệ thống lấy dữ liệu để có danh sách người có nguy cơ (tự khai báo có triệu chứng ho, sốt…; có tiếp xúc người nghi nghiễm; có đến/về từ vùng có dịch) để địa phương, Tổ Covid cộng đồng kiểm tra, theo dõi, xét nghiệm, cách ly kịp thời.
- Khi có 01 trường hợp F0, F1 mà đã khai báo y tế và check-in tại các địa điểm triển khai sử dụng ứng dụng này; từ Hệ thống có thể lọc danh sách những người đến cùng địa điểm, cùng thời điểm với F0, F1 này, gồm thông tin (họ tên, số điện thoại, địa chỉ nơi ở, đến địa điểm nào/thời điểm nào...) để phục vụ cơ quan y tế truy vết dịch tễ và kịp thời thông báo hướng dẫn những người này chủ động kiểm tra y tế, xét nghiệm.

Sơ đồ vận hành

3.png

Đơn vị phát triển